سایت دانشکده فنی و حرفه ایی سما سیاهکل 

سایت دفتر مهندس شریعت 

سایت دفتر فنی و مهندسی گراد 

سایت مجموعه ورزشی المپیک لاهیجان 

سایت چاپ باران لاهیجان 

سایت مشاور املاک ویلا نو 

سایت فروشگاه تاج ناتس ( درکشور عمان )