بند 1

هرگونه ماهیچه کشی وماسه ریختن روی لوله ها به عهده برقکار نمی باشد.

بند 2

اجرای شعله عبارتندازشیارزدن جای لوله ،نصب قوطی ،سیم کشی کلیدیاپریز،بستن کلیدیاپریزوصل کردن سرپیچ لامپ معمولی می باشد.مثال اگر ۱۰عددسرپیچ لامپ باسیم کشی به یک کلیدوصل شود۱۰شعله محسوب

می گردد.

بند 3

نصب فیوز محافظ جان تک فاز 2 مدار محسوب می گردد .

نصب فیوز محافظ جان 3 فاز 3 مدار محسوب می گردد.

بند 4

نصب لوستر : لوستر زیر 10 میلیون ریال اجرت 5 درصد قیمت لوستر .

نصب لوستر : لوستر بالای 10 میلیون ریال اجرت 3درصد قیمت لوستر .

بند 5

درمورد شعله تلفن های 2 خطه اگر از کابل 2 زوج یا بالا تر استفاده شود بستن هر عدد پریز تلفن 2 خطه با نصب قوطی کلید 2 شعله محسوب می گردد .

بند6

بستن کلیدکولر به همراه کابل کشی کولرجمعا" ۴  شعله محسوب میگردد و کابل کشی کولر متری محسوب 

نمی گردد، را اندازی کولرجداگانه محاسبه می گردد .

بند 7

درمورد بخش نهم  هرگونه رفع عیب واتصالی به مقدار کار،مدت زمان وتوافق قیمت طرفین بستگی داردوقیمت تعیین گردیده فقط حق الزحمه تشخیص عیب ورفتن به سرکارمی باشد.

بند8

‌درموردکارهای تعمیری ساختمانی قسمتهایی که احتیاج به برسی وتعویض لوله وسیم  ودراصطلاح دوباره کاری داردبصورت قیمت دوبل محسوب می گردد.

بند 9

برابرمصوبه انجمن صنفی برقکاران ساختمانی قیمت برقکاری زیربنای واحدهای ساختمانی وآپارتمانی بدون احتساب نصب سیستم اعلام حریق ، لوستر ، تزئینات نور پردازی ، نور مخفی داخل ونمای ساختمان وچراغهای

پارکی وایستاده داخل حیاط هر متر مربع 9000 تومان تصویب گردیده است .

تبصره 1 بند 9

هر واحد آپارتمانی که 3 تا 5 لامپ هالوژن روی آرگ  اپن آشپزخانه نیاز داشته باشد روی قیمت زیر بنا محسوب می گردد ، واگر بیش از 5 عدد هالوژن اجرا گردد نرخ آن جداگانه وبرابربا نرخ مصوب محاسبه می گردد .

تبصره 2 بند 9

سیم کشی ، گردبر زدن یا نصب فریم هالوژن ونصب هالوژن در قیمتهای صفحه شرح اجرت بصورت کلی ذکر شده وبصورت جداگانه (شمارش شعله ،گردبر یا فریم هالوژن ونصب آن ) محاسبه نمی گردد .

تبصره 3 بند 9

نرخ دستمزد اجرای برقکاری ساختمان های اداری وتجاری قیمت زیر بنائی محسوب نمی گردد وبصورت آیتم وجداگانه می باشد .

بند 10

بستن کلید وپریزها باروکش وزه آنهافقط یکبار برای برقکار قابل انجام است ودر صورت باز کردن وبستن مجدد روکش آنهابرابرنرخ توافقی انجام می گردد.

تبصره 1 بند 10

در صورتی که کارفرما از برقکار بخواهد روکش کلید پریز راجهت نقاشی ساختمان باز وبسته نماید به ازای هر عدد مبلغ 10/000 ریال باید به برقکار پرداخت نماید .

بند11

سوراخکاری بتن جهت عبور لوله های اصلی برق - آیفن - تلفن - آنتن وماهواره درراه پله که نیازبه

کمپرسور دارد به عهده برقکار نمی باشد.

بند 12

بنابر مصوبه هیات مدیره انجمن صنفی لوله گذاری بدنه ساختمان 25 درصد .

لوله گذاری کف 25 درصد ( اگر کل لوله گذاری از سقف کاذب اجرا شود 25 درصد ).

سیم کشی کامل 25 درصد         نصب کلید وپریز وچراغ ها ..............25 درصد .

بند 13

برابر با مصوبه هیات مدیره انجمن صنفی ، برقکار درجه 2 متعهد میگردد که با مجوز این صنف نسبت به اجرای کار برقکاری ساختمان های اداری وآموزشی وکارگاهی وکارخانه جات صنعتی تعیین نرخ وقراردادکار اقدام نماید . در غیر اینصورت تمامی مسوولیت آن قبل وبعد از اجرای کار به عهده برقکار وکارفرما می باشد واین صنف هیچگونه مسوولیتی در قبال آن ندارد در ضمن برقکار درجه 2 برای اجرای ساختمان های تا سقف 10 طبقه مسکونی هیچ محدودیتی ندارد ومی تواند مشغول به کار شود .

بند 14

کلیه قراردادهای کتبی یا شفاهی قبل از این تاریخ جهت برقکاران عضوبمدت یکسال اعتبارداشته وازاین به بعدنیزکلیه قراردادهاصرفاازنظرقیمت یکسال محسوب گردیده وبرابرنرخ تورم وتغییرات انجام شده درنرخهای جدیدقابل برسی می باشد.

بند 15

نرخ اجرت کاردرشهرستانهای توابع استان  35 درصد اضافه می گردد.

برقکارمی تواند تا ۱۰ درصدتخفیف داشته باشددرغیراینصورت خلاف مقررات می باشد.

                                      *************************

فهرست شرح اجرت برقکاری ساختمانی وصنعتی روکار و توکار

بخش اول : شعله - لوله - مدار - سوراخکاری

بخش دوم : تابلو - کلید وپریز روکار - چراغهای سقفی ودیواری روکار وتوکار - بلندگو

بخش سوم : سیم کشی - کابل کشی

بخش چهارم : نصب هالوژن - چراغهای تزیینی - نما - دفنی - پروژکتور - چراغ صنعتی - چراغ پارکی

بخش پنجم : چاه ارت - صاعقه گیر ( برق گیر )

بخش ششم :نصب آیفون - سنسور - تایمر - ساعت فرمان - آنتن مرکزی - فتوسل

بخش هفتم : راه اندازی کولر - فن کویل - ترموستات - بالابر - الکتروموتور تک فاز وسه فاز

بخش هشتم : داکت یا تراکینگ - لوله PG یا فولادی - جعبه تقسیم روکار - سینی کابل - ساپورت سینی

بخش نهم : تعمیرات

بخش دهم : دوربین آنالوگ

بخش یازدهم : دوربین دیجیتال

بخش دوازدهم : اعلام حریق

بخش سیزدهم : سیستم دزدگیر وضد سرقت ریموتی ونرم افزاری

بخش چهاردهم : درب اتوماتیک

                                     * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  *

ردیف                     بخش اول                                      واحد       بهای واحد(ریال)

1 -   شعله کامل-شامل سیم کشی وسربندی ونصب قوطی کلیدوپریز به 

همراه شیارزدن روی دیوارسفالی یاآجرمعمولی به همراه بستن سرپیچ

ولامپ معمولی                                                                              هرشعله        75/000

2-  نصب لوله خرطومی ولوله معمولی پلیکانمره ۱۳و۱۶دردیواروروی

کف وسقف بدونه ماهیچه کشی                                                        هرمتر            6/000

3- لوله فشار قوی بازانو ۱۳ و۱۶                                                      

    لوله فشارقوی بدون زانوباحرارت خم کن                                           هرمتر             7/500

4-  اجرای مداربرق بصورت سیم کشی تاتابلوداخلی ونصب هرفیوز

باآمپرمشخص                                                                              هرمدار           80/000                                       

5-- سوراخکاری رویسقف جهت لوستر ونصب زنجیر                                 هرعدد           30/000

6 - مدار بندی خط های تلفن اصلی در ورودی ساختمان به همراه

ترمینال بندی ونصب شانه با تست کردن هر خط                                   هر عدد           100/000

ردیف                     بخش دوم                              واحد            بهای واحد(ریال)

 

1 - نصب تابلو فیوز هر واحد                                                             هرعدد         100/000

2 - نصب تابلو بین راهی ( کششی ) ابعاد 60*40                                هر عدد        250/000

3 - نصب چراغ سقفی دیواری وهواکش سرویس بهداشتی                     هرعدد         50/000

4 - نصب چراغ سیلندری توکار                                                          هرعدد        50/000

5 - چراغهای فلورسنت دیواری وسقفی روکار وتوکار دراندازه های مختلف      هرعدد        80/000

6 - نصب تابلو کنتوراصلی هر واحد به همراه سربندی

وبستن سیم های  زیر فیوز                                                            هرواحد         200/000

7 - نصب تابلو تلفن توکار و روکار                                                       هرعدد          100/000

8 - نصب بلندگوی سقفی ودیواری روکار وتوکار                                     هرعدد         100/000

9 - نصب کلیدوپریز روکار                                                                هرعدد         50/000                      

ردیف                     بخش سوم                           واحد            بهای واحد(ریال)

1- سیم کشی برق اصلی یاکابل کشی ازواحدهاتاکنتوراصلی               هرواحد              150/000       

2- کابل کشی آنتن                                                                  هرواحد             150/000

3 - کابل کشی ماهواره                                                            هرواحد              150/000

4 - کابل کشی تلفن                                                                هرواحد            150/000

5 - کابل کشی شبکه cat5 - cat 6 - cat7                                      هرمتر             15/000

6 - کابل کشی شیلدار 1/5 * 2                                                   هرمتر            12/000

7 - کابل کشی آیفون به همراه سربندی                                         هرواحد          150/000

8 - کابل کشی تلفن 10 زوج به بالا                                               هرمتر             8/000

9 -  سیم کشی 1/5 و2/5                                                        هرمتر              3/000

10-  سیم کشی ۴ تا۶                                                              هرمتر            5/000

11 - کابل کشی 1/5*5 - 2/5*5 - 2/5*3 - 2/5*4                          هرمتر            12/000

12 - کابل کشی 6*5 - 4*4 - 4*3                                              هرمتر            15/000

13- کابل کشی ۱۰*۴ الی ۲۵*۴                                                 هرمتر           30/000

14- کابل کشی ۳۵*۱ تا ۷۰*۱                                                   هرمتر            50/000

15- کابل کشی ۱۶+ ۳۵*۳                                                       هرمتر            70/000

16- کابل کشی ۳۵+۵۰*۳ و۵۰+۷۰*۳                                         هرمتر           100/000

17- کابل کشی سایز ۱۲۰+۱۵۰*۳                                             هرمتر           200/000

18- کابل کشی سایز ۲۴۰*۳                                                   هرمتر            250/000

19- کابل کشی سایز ۱۲۰*۱و ۱۵۰*۱                                        هرمتر             80/000

20- کابل کشی سایز  ۲۴۰*۱و ۱۸۵*۱                                      هرمتر              90/000

21- کابل کشی سایز  ۳۰۰*۱ و ۴۰۰*۱                                    هرمتر             120/000

22- کابل کشی سایز ۵۰۰*۱                                                هرمتر              200/000

ردیف                     بخش چهارم                                   واحد     بهای واحد(ریال)

 

1- نصب هالوژن به قطر 80 تا 140 میلی متربا سیم کشی ولوله

گذاری وگردبرزدن یانصب فرم هالوژن                                                    هرعدد             80/000

2- نصب هالوژن های دکوراتیو قطر کمتر از 30میلی متر سقف کناف               هرعدد            120/000

3- نصب هالوژن های دکوراتیو قطر کمتر از 30میلی متر سقف رابیتس            هرعدد             150/000

4 - نصب چراغهای کریستال افکت دارکمتراز قطر 12میلی مترباسیم کشی    هرعدد             150/000

5 - اجرای شلنگ ریسه ای باروشن کردن                                             هرمتر              20/000

6 - اجرای شلنگ  RGB با چسب کاری وروشن کردن                               هرمتر              60/000

7 - نصب چراغ نمادر ارتفاع ، سقفی                                                   هرعدد             300/000

8 - نصب چراغ نما ، دفنی                                                                هرعدد             300/000

9 - نصب چراغ صنعتی                                                                    هرعدد             250/000

10- نصب پروژکتور در هر سایز زیر ارتفاع 3 متر                                        هر عدد            250/000

11 - - نصب پروژکتور در هر سایز بالای  ارتفاع 3 متر                                 هرعدد             500/000

12 - نصب چراغ پارکی باتنظیم پایه آن                                                هرعدد               800/000

ردیف                     بخش پنجم                                   واحد     بهای واحد(ریال)

1 - راه اندازی چاه ارت بدون حفاری چاه سیم کشی داخل

واحد ، تست کردن ارت تاسقف 20 واحد                                         هر دستگاه       2/000/000

2 - راه اندازی چاه ارت ساختمان اداری بدون حفاری چاه

با سیم کشی کامل                                                                 هر دستگاه        4/500/000

3 - صاعقه گیر( برق گیر) کامل                                                    هرعدد             15/000/000

ردیف                     بخش ششم                                 واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب آیفون معمولی ۱ طبقه ویلایی                                      هردستگاه           400/000

2-  نصب آیفون معمولی  ۲طبقه ویلایی                                      هردستگاه           600/000

3-  نصب آیفون ارتباط داخلی هر گوشی                                     هرواحد               200/000

4-  نصب آیفون تصویری ۱ طبقه ویلایی                                      هردستگاه            500/000

5-  نصب آیفون تصویری ۲ طبقه ویلایی                                      هردستگاه            700/000

6 -  نصب آیفون تصویری آپارتمانی                                            هرواحد                250/000

7-  نصب تایمر راه پله                                                           هردستگاه           400/000

8 - نصب تایمر راه پله با نصب کنتاکتور                                       هر دستگاه          700/000

9 - نصب سنسور (چشمی) باکنتاکتور                                       هرعدد              200/000

10 - نصب ساعت فرمان وراه اندازی به همراه کنتاکتور                   هر عدد              700/000

11 - نصب فتوسل به همراه کنتاکتور وفیوز(مونتاژونصب)                 هردستگاه            700/000

12 - نصب وراه اندازی آنتن مرکزی هرواحد                                 هرواحد               200/000

13 - مدار کنسل بانمراتور جهت احضار پرستاردرکارهای بیمارستان

بدون احتساب کابل کشی فقط نصب حداقل20کنسول                 هر مدار           22/000/000

ردیف                     بخش هفتم                              واحد       بهای واحد(ریال)

 1- راه اندازی کولر آبی                                                          هردستگاه          200/000

2 - راه اندازی فن کویل                                                         هردستگاه            200/000

3 - نصب ترموستات فن کویل                                                  هرعدد                100/000

4 - نصب ترموستات گرمایش کفی                                            هرعدد                100/000

5 - راه اندازی برق گرمایش کف با ترمینال بندی                            هرعدد               300/000

6 - نصب کلید بالابر                                                              هردستگاه           200/000

7 - الکتروموتور تک فاز وسه فاز                                                هردستگاه           400/000

ردیف                     بخش هشتم                             واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب داکت روکارسایز۱ تا۴ سانت                                          هرمتر               15/000

۲- نصب داکت روکار۶ تا۹ سانت                                                 هرمتر               20/000

۳- نصب داکت لگراند سایز مختلف                                               هرمتر               50/000

4 - نصب لوله فولادی نمره 11 و13                                              هرمتر               50/000

5 - نصب لوله فولادی نمره16 و21                                               هرمتر               60/000

6 - نصب جعبه تقسیم پلاستیکی روکار در اندازه های مختلف              هرعدد             50/000

7 - نصب جعبه تقسیم فلزی وچدنی روکار دراندازه های مختلف           هرعدد              80/000

8 - نصب سینی کابل ۱۰ تا ۲۰ سانت بدون ساپورت                        هرمتر               40/000

9- نصب سینی کابل ۳۰ و۴۰ سانت                                            هرمتر               60/000 

10- نصب سینی کابل ۵۰و ۶۰سانت                                           هرمتر               80/000

11 - نصب ساپورت آماده بصورت گونیاشکل درارتفاع ۳متری               هرعدد               35/000

12- نصب ساپورت آماده بصورت گونیا شکل درارتفاع ۳به بالا              هرعدد               70/000

ردیف                     بخش نهم                              واحد          بهای واحد(ریال)

1 - اجرت رفتن تا محل کار وتشخیص عیب کار برق ساختمان                                   200/000

2 - ارائه خدمات وعیبی وبازبینی تصاویر دوربین مداربسته                                       300/000

3 - خدمات تعویض دتکتور - شستی - ریموت آژیر وعیب یابی              هرعدد             200/000

4 - ارائه خدمات عیب یابی وتعویض هرچشمی                             هرعدد              250/000

 5 - اجرت رفتن سرکار ، عیب یابی دزدگیر                                                         250/000

6 - ارائه خدمات بابت عیب یابی سیم کشی                                                      200/000

7 - تعویض برد ( رسیور )                                                                               700/000

8 - کد دهی ریموت                                                                                     150/000

9 - تعویض فلاشر وچشمی                                                                            100/000

ردیف               بخش دهم (دوربین آنالوگ)                 واحد     بهای واحد(ریال)

1 - کابل کشی مخصوص دوربین آنالوگ (11 - 6 - 59 - 58 )RG           هرمتر                12/000

2 - نصب دوربین                                                                    هرعدد                300/000

3 - نصب آداپتور                                                                     هرعدد                50/000

4 - نصب باکس آداپتور                                                             هرعدد                50/000

5 - نصب سویچ جریان دوربین                                                     هرسویچ              50/000

6 - نصب BNC (پیچی ،لحیمی ،پرسی)                                        هرعدد                30/000

7 - نصب DVR  وراه اندازی 4 تا 8 کانال                                                                300/000

8 - نصب DVR  وراه اندازی 8 تا 16 کانال                                                              500/000

ردیف               بخش یازدهم (دوربین دیجیتال IP)           واحد     بهای واحد(ریال)

1 - کابل کشی مخصوص دوربین دیجیتال  CAT5 - CAT6 -  CAT7           هرمتر             15/000

2 - نصب دوربین دیجیتال                                                              هر عدد           400/000

3 - نصب سوکت سر کابل                                                           هرعدد             30/000

4 - نصب NVR  یادستگاه انتقال شبکه( SERVER ) چهار تا هشت                                500/000

5 - نصب NVR  یادستگاه انتقال شبکه( SERVER ) هشت تا شانزده                             700/000

ردیف             بخش دوازدهم (سیستم اعلام حریق )           واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب دتکتور ( DETECTOR )                                                      هرعدد            75/000

2 - نصب شستی  - ریموت - آژیر فلاشر - آژیر - بلندگو                           هرعدد             50/000

3- نصب تابلو اعلام حریق (پنل )                                                     هرزون              150/000

4 - سیم کشی اعلام حریق بصورت شعله هزینه دارد                       

5- کابل کشی شیلدار بصورت متری محاسبه میگردد                             هر متر             12/000

ردیف       بخش سیزدهم 1(دزدگیروضدسرقت ریموتی )       واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب سنسور دزدگیر (چشمی) پدال،دتکتور وضربه گیر                       هرعدد             250/000 

2- نصب باکس همراه با بلندگو                                                        هرعدد              250/000

3 - آژیر فلاشر                                                                            هرعدد              100/000

4 - راه اندازی کامل بانصب خط تلفن                                                هر دستگاه          350/000

ردیف       بخش سیزدهم 2(دزدگیروضدسرقت نرم افزار )       واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب سنسور دزدگیر (چشمی) پدال،دتکتور وضربه گیر                      هرعدد               250/000 

2- نصب باکس همراه با بلندگو                                                        هرعدد               250/000

3 - آژیر فلاشر                                                                            هرعدد               100/000

4 - راه اندازی کامل بانصب خط تلفن                                                 هر دستگاه          700/000

ردیف      بخش چهاردهم (درب های اتوماتیک)                   واحد     بهای واحد(ریال)

1 - نصب وراه اندازی کامل باسیم کشی درب های جکی یا بازویی یالولایی     هردستگاه      2/000/000

2 - نصب وراه اندازی کامل باسیم کشی درب های ریلی                           هردستگاه      2/500/000

3 -نصب وراه اندازی کامل باسیم کشی درب های کرکره ای                      هردستگاه      2/500/000

4 - نصب وراه اندازی کامل باسیم کشی راه بند 4 و6 متری                       هردستگاه      2/000/000

5 - دستگاه کنترل تردد ونصب وراه اندازی                                                                500/000

6 -  بابت هر کد دهی یا تگ                                                                                50/000

پیش بینی وضعیت هوا

MOD_SPWEATHER_ERROR_CANNOT_FIND_FORECAST_DATA Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

نمونه کار

عکس های لاهیجان

2 (46).jpg

تماس با ما

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 09111436077

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم