تآثیر دکل های فشار قوی برق بر سلامت انسانها

میدان‌های الكترومغناطیسی برق و خطر سرطان

میزان تولد سالانه در انگلستان700 هزار نوزاد در سال است. كه از این تعداد 500 مورد مبتلا به لوسمی هستند. و حدود 1000 مورد سرطان‌های دیگر در كودكان(زیر 15 سال) گزارش شده است. گزارش AGNIR حاكی از آن است كه هرگونه خطری مرتبط با سرطان خون در كودكان و جوانان و به‌ویژه كسانی كه اشعه بالایی نسبت به مقدار متوسط خانگی دریافت كرده‌اند، وجود دارد. این مقدار متوسط خانگی حدود 0.4 میکروتسلا است.
در انگلستان حدود 0.5 درصد از جمعیت در معرض میدان الكترو مغناطیسی بیشتر از 0.4 میکروتسلا قرار دارند.هم‌اكنون در UKCCS (مركزمطالعات سرطان كودكان انگلیس) مشخص شده است كه اثبات این امر مشكل است و هیچ‌گونه مدركی دال بر اینكه تشعشعات خانگی EMF در به‌وجود آمدن سرطان در بزرگسالان نقش دارند، وجود ندارد. بررسی مطالعات آزمایشگاهی‌ای كه توسط AGNIR انجام گرفته ارتباط واضح و آشكاری را بین میدان‌های الكترومغناطیسی خانگی و سرطان پیدا نكرده است.
زارش AGNIR نشان می‌دهد در بزرگسالانی كه به‌طور شغلی در معرض میدان مغناطیسی هستند دلیل قطعی‌ای در ارتباط بین EMF (میدان الكترومغناطیسی) و سرطان پیدا نشده است. متوسط میدان مغناطیسی‌ای كه در هنگام مشاغل خطرناك و تحت میدان مغناطیسی (مثل پرسنل پست‌های فشار قوی و افراد تعمیركار خطوط انتقال) مورد تابش قرار می‌گیرد معمولا در حد 20 یا 30 میكروتسلا است و به دلیل اینكه زمان تحت میدان بودن طولانی نبوده زیاد خطرناك نیست.

میدان‌های الكترومغناطیسی برق و خطر سرطان

میزان تولد سالانه در انگلستان700 هزار نوزاد در سال است. كه از این تعداد 500 مورد مبتلا به لوسمی هستند. و حدود 1000 مورد سرطان‌های دیگر در كودكان(زیر 15 سال) گزارش شده است. گزارش AGNIR حاكی از آن است كه هرگونه خطری مرتبط با سرطان خون در كودكان و جوانان و به‌ویژه كسانی كه اشعه بالایی نسبت به مقدار متوسط خانگی دریافت كرده‌اند، وجود دارد. این مقدار متوسط خانگی حدود 0.4 میکروتسلا است.
در انگلستان حدود 0.5 درصد از جمعیت در معرض میدان الكترو مغناطیسی بیشتر از 0.4 میکروتسلا قرار دارند.هم‌اكنون در UKCCS (مركزمطالعات سرطان كودكان انگلیس) مشخص شده است كه اثبات این امر مشكل است و هیچ‌گونه مدركی دال بر اینكه تشعشعات خانگی EMF در به‌وجود آمدن سرطان در بزرگسالان نقش دارند، وجود ندارد. بررسی مطالعات آزمایشگاهی‌ای كه توسط AGNIR انجام گرفته ارتباط واضح و آشكاری را بین میدان‌های الكترومغناطیسی خانگی و سرطان پیدا نكرده است.
گزارش AGNIR نشان می‌دهد در بزرگسالانی كه به‌طور شغلی در معرض میدان مغناطیسی هستند دلیل قطعی‌ای در ارتباط بین EMF (میدان الكترومغناطیسی) و سرطان پیدا نشده است. متوسط میدان مغناطیسی‌ای كه در هنگام مشاغل خطرناك و تحت میدان مغناطیسی (مثل پرسنل پست‌های فشار قوی و افراد تعمیركار خطوط انتقال) مورد تابش قرار می‌گیرد معمولا در حد 20 یا 30 میكروتسلا است و به دلیل اینكه زمان تحت میدان بودن طولانی نبوده زیاد خطرناك نیست.

 رابطه بین میدان‌های مغناطیسی و لوسمی

برای چند سالی خطر ابتلا به سرطان كسانی كه در نزدیكی خطوط فشار قوی برق زندگی می‌كردند دارای اهمیت بود. مطالعات فراگیر در انگلیس و جاهای دیگر جهان روی خطر ابتلای كودكان به سرطان مثل سرطان خون، انجام شد. این مطالعات نشان داد كه قرار گرفتن محل زندگی كودكان در نزدیكی خطوط فشار قوی خطر ابتلا به سرطان خون را در آنان دو برابر می‌كند.
این تحقیقات به هم پیوسته در 9 كشور انجام گرفت (كشورهای اروپایی، آمریكای شمالی و نیوزلند). در كل، روی 3247 كودك مبتلا به لوسمی و 400 10 كودك تحت نظر تحقیق انجام گرفت. برای هر كودك، 24 یا 48 ساعت اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی در منزل آنان با توجه به سوابق در معرض میدان مغناطیسی بودنشان به عمل آمد. مركز مطالعات سرطان كودكان انگلیس بیشترین تعداد كودكان مبتلا به سرطان خون را در این آزمایش دخالت داد؛یعنی 1073 نفر.
در 3203 كودك مبتلا به لوسمی و 338 10 كودك تحت نظر كه شدت میدان مغناطیسی در محل سكونت‌شان كمتر از 4/0 میكرو تسلا بود، افزایش خطری نسبت به مبتلا شدن به لوسمی مشاهده نشد. در 44 كودك مبتلا به لوسمی و 62 كودك تحت نظر كه محل سكونتشان در معرض تشعشع بیشتر از 0.4 میكرو تسلا بود، خطر ابتلا دو برابر شده بود كه خطر نسبی برابر با 2 می‌شود. لازم به ذكر است كه شدت میدان مغناطیسی در عكسبرداری MRI بین 1.5 تا 3 تسلا است.
میدان‌های الكتریكی و مغناطیسی در منزل به عوامل متعددی همچون فاصله از خطوط برق قدرت، تعداد و انواع دستگاه‌های الكتریكی داخل منزل، مكان سیم كشی منزل، بستگی دارد. میدان الكتریكی داخل اكثر منازل از 500V/m ومیدان مغناطیسی از 150 µT تجاوز نمی‌كند. كسانی كه با كامپیوتر یا وسایل الكتریكی و سیم‌ها سر و كار دارند، ممكن است مقدار زیادی میدان الكتریكی و مغناطیسی به آنها تابیده شود. مثلا در پست‌های فشار قوی میدان الكتریكی به بیشتر از25kV/m و میدان مغناطیسی به 2 mTنیز می‌رسد. جوشكاران در معرض میدان مغناطیسی حدود130mT هستند. كسانی كه با دستگاه‌های فتوكپی و دستگاه‌های ویدئویی كار می‌كنند نیز در معرض تابش قرار دارند.
مسلم است كه در معرض میدان مغناطیسی ELF بودن می‌تواند بر فیزیولوژی و وضعیت انسان تاثیر بگذارد. در آزمایش‌ها مشاهده شده كه میدانELF بیشتر از 5mT اثرات اندكی بر برخی علائم بالینی و فیزیولوژیكی گذاشته است. مثل: تغییرات خونی، ECG (نوار قلبی)، ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن. برخی محققان گفته‌اند كه میدان ELF می‌تواند ترشح هورمون ملاتونین (هورمونی كه به خواب، بلوغ و… مرتبط است) متوقف كند.
دوری از میدان‌های الكتریكی 50/60Hz می‌تواندبه وسیله حفاظ قرار دادن دور سیم‌های برق ساختمان در هنگام سیم كشی انجام شود؛ در محل‌های كاری‌ای كه میدان الكتریكی در آنها زیاد است می‌تواند مفید باشد. اما راه مقرون به صرفه‌ای برای محافظت در برابر میدان‌های ELF مغناطیسی وجود ندارد.
میدان‌های ELF قوی باعث تداخل الكترومغناطیسی (EMI) در دستگاه‌های تنظیم‌كننده ضربان قلب یا باتری‌های قلب می‌شوند. كارمندانی كه با كامپیوتر كار می‌كنند ممكن است لرزش یا نامطلوب بودن تصویر را در مونیتورشان مشاهده كنند. میدان مغناطیسی ELF اطراف ترمینال‌های ورودی برق و گاهی پاور كامپیوتر بیشتر از 1µT است كه می‌تواند با تصویر روی صفحه مونیتور تداخل كند. یك راه حل ساده برای این مشكل تغییر مكان كامپیوتر به جایی دیگر در اتاق است.

 كابل‌ها و سرطان

برخی دانشمندان وجود رابطه میان انواعی از میدان‌های الكترومغناطیسی و سرطان خون در كودكان را تایید می‌كنند و اعلام كرده‌اند كابل‌ها و دكل‌های برق فشار قوی می‌توانند عامل سرطان‌های خون در كودكان باشند. در مطالعه اخیری كه در اروپا انجام شده است، حدود 29 هزارنفر را كه پیش از 15سالگی به سرطان مبتلا شده‌اند (ازجمله 9700 مورد سرطان خون) با گروه كنترلی كه از لحاظ جنسیت، تاریخ تولد و منطقه تولد با افراد مبتلا به سرطان مشابهت داشته‌اند، مقایسه كرده‌اند.
در این پژوهش، افراد جامعه نمونه در محدوده یك كیلومتری خطوط برق 275 و 400 كیلوواتی زندگی می‌كرده‌اند. این تحقیقات نشان داده است كودكانی كه در محدوده 200 متری خطوط برق زندگی می‌كنند، امكان ابتلا به سرطان خون در آنها 69 درصد بیش از كودكانی است كه در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می‌كنند.
این گزارش همچنین حاكی است، كودكانی كه در محدوده 200 تا 600 متری خطوط برق زندگی می‌كنند، نسبت به كودكانی كه در فاصله بیش از 600 متری خطوط برق زندگی می‌كنند، 23درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان خون هستند. با وجود این محققان عقیده دارند هرچند نزدیكی به خطوط فشار برق قوی می‌تواند در ایجاد سرطان خون در كودكان مؤثر باشد، اما این تاثیر، ناچیز و احتمالا تصادفی است.
از سوی دیگر به گزارش بخش فرانسوی سایت msn، دكتر لورن بونتوس، رئیس كمیته پزشكی بررسی خطرات احتمالی گفته است كه تا‌كنون هیچ ارتباط علمی برای اثبات بروز بیماری سرطان خون در كسانی كه در این مناطق زندگی می‌كنند، مشاهده نشده است.
پزشكان هم‌اكنون در حال بررسی روی این موضوع هستند و این بررسی براساس نشانه‌های موجود صورت می‌گیرد. به‌طور كلی آنها 2 گروه را مورد آزمایش قرار داده‌اند: گروه اول اشخاصی هستند كه گزارش‌هایی از بروز آسیب و بیماری در آنها نشان داده شده است و گروه دوم اشخاصی كه هنوز گزارشی از آسیب یا بیماری در آنها داده نشده است.
برخی از ساكنان یكی از شهرهای فرانسه كه در مجاورت این دكل‌ها زندگی می‌كنند، شكایت كرده‌اند كه درطول شب خواب‌های مغشوش می‌بینند یا از استرس و حالت‌های عصبی كه به آن دچارند، رنج می‌برند. كسی دلیل آن را نمی‌داند ولی این مشكلات وجود دارند. شهردار این شهر اعلام كرده است كه تمامی افرادی كه خانه‌شان در كنار یك دكل 400هزار ولتی واقع شده بوده، خانه‌های خود را ترك كرده‌اند.براساس یك بررسی پزشكی زندگی در حداقل300 متری یك دكل برق می‌تواند سالم باشد و عوارض خاصی برای افراد نخواهد داشت.
بررسی كه روی 2868 نفر از ساكنینی كه در 300 متری این دكل‌ها زندگی می‌كردند و 976 نفری كه در این منطقه ساكن نشده‌اند نشان می‌دهد كه 15.8 درصد از ساكنینی كه در فاصله كمتر از 300 متر زندگی می‌كردند در وضعیت بسیار عصبی هستند و 7.9 درصد از افراد نیز كه در همین منطقه قرار دارند، مشكل خاصی را نداشته اند.
نتایج این بررسی به مجلس فرانسه اعلام شده است و سؤالی كه هم‌اكنون مطرح است این است كه باید این وضع را تحمل كرد و بیمار باقی ماند یا باید برای دور كردن محل زندگی افراد از این دكل‌ها چاره‌ای اندیشید؟

نكات ایمنی

اگر از بحث‌های مرغ و تخم مرغی مرتبط با این موضوع كه اول ساختمان‌سازی‌ شده و بعد نصب دكل‌ها صورت گرفته یا برعكس؟ بگذریم، جهت حفظ ایمنی كسانی كه منازلشان به هر دلیلی در مجاورت خطوط انتقال نیرو است رعایت نكات ایمنی زیر ضروری است:
1) دكل فشار قوی نگه دارنده تعدادی سیم حامل جریان با ولتاژ بسیار بالاست كه حتی نزدیك شدن به آن می‌تواند برای انسان مضر باشد، لذا تحت هیچ شرایطی به دكل‌ها نزدیك نشوید.
2) به هیچ عنوان اتومبیل‌تان را زیر خطوط فشار قوی پارك نكنید. احتمال پاره شدن سیم دكل هرچند بسیار پایین است اما محال نیست.
3) درصورتی كه در اتومبیل بودید و سیم فشارقوی روی اتومبیل شما افتاد به هیچ عنوان از اتومبیل پیاده نشوید چون به محض پیاده شدن پودر می‌شوید. محفظه اتومبیل مانند یك قفس فاراده عمل خواهد كرد و شما در امان خواهید بود وسریعا با 121 تماس بگیرید تا نیروهای امدادی به كمك شما بیایند.
4) مراقب باشید تا فرزندانتان به هیچ عنوان به دكل‌ها نزدیك نشوند و از آن بالا نروند به غیراز خطر برق گرفتگی خطر سقوط نیز آنها را تهدید خواهد كرد.
5) در هنگامی كه هوا بارانی است یا رطوبت هوا بالاست پدیده كرونا در اطراف سیم‌های حامل جریان بیشتر می‌شود. این پدیده ( شما آن را بیشتر با صدای وز وز می شناسید ) به هیچ عنوان خطرناك نیست لذا نگران نباشید. از كاشتن درخت، گیاه و گل زیر خطوط فشارقوی جداً بپرهیزید. گیاهان زیر چنین خطوطی رشد مناسبی نخواهند داشت ( به جز درختان ) و درختان نیز بعدها در اثر رشد می‌توانند برای خط ایجاد مزاحمت كنند.

برقکاری ساختمان در لاهیجان

انجام پروژه های  صفر تا صد ساختمانی در لاهیجان سیم کشی برق و رفع اتصالی – سیم کشی تلفن و رفع خرابی -نصب آنتن مرکزی – نصب و تعمیر لامپ، چراغ و لوستر – نصب و تعویض کلید و پریز – نصب و تعمیر سنسور و تایمر مشاعات – نصب  دوربین – نصب و تعمیر آیفون

  ۰۹۱۱۱۴۳۶۰۷۷      ۰۹۱۱۱۴۳۶۰۷۷

دیدگاهتان را بنویسید